Logo Nieuwe BV
Menu

Flexibilisering wetgeving

De voordelen van een BV zonder de nadelen van hoge kosten

De BV (officieel “Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) is ooit ontstaan als variant van de NV (Naamloze Vennootschap). En dat is nooit een gelukkig huwelijk geweest. Veel regels zijn te star en onnodig voor de BV. Om die reden heeft de politiek in 2006 besloten dat de regelgeving drastisch moest worden omgegooid. Het heeft daarna jaren geduurd, maar per 1 oktober 2012 is de invoering van de Flex BV een feit.

Flexibilisering van het BV-recht

De regelgeving moest eenvoudiger en flexibeler worden. De nieuwe BV is daarom in de volksmond ook wel “Flex BV” gaan heten. Let op: het gaat hier dus niet om een geheel nieuwe rechtsvorm, maar om aanpassing en flexibilisering van het BV-recht in de bestaande wetgeving.

Voor wie is de Flex BV geschikt?

Door de veranderingen en de flexibilisering van de wet is het BV-recht meer van deze tijd en zeker ook meer geschikt voor ondernemers die enig eigenaar en enig bestuurder zijn van hun onderneming. De Flex BV is ook zeer geschikt voor ZZP’ers en kleine zelfstandigen.

Wijzigingen door Flex BV invoering

De belangrijkste wijzigingen in de Flex BV zijn:                  

  • geen verplichte minimale inbreng meer; de belangrijkste kostenpost voor het oprichten van een BV is hiermee verdwenen;              

  • dus ook geen bankverklaring meer nodig;

  • de verplichte blokkeringsregeling is komen te vervallen;

  • verruiming van de mogelijkheden om besluitvorming buiten de Algemene Vergadering te laten vallen;

  • mogelijkheid tot het uitgeven van stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen. In een BV is het nu dus mogelijk om zeggenschap en winstdeling te scheiden;

  • een uitkeringstest: voordat de aandeelhouder(s) besluit(en) tot een winstuitkering is de bestuurder verplicht om te onderzoeken of dat de BV na winstuitkering nog wel haar crediteuren kan betalen. Als de bestuurder dit nalaat, is hij persoonlijk aansprakelijk.      

Eenvoudiger en goedkoper

Voor de invoering van de Flex BV schreef de wet voor welke bepalingen er in de statuten moesten staan. De oprichters hadden dan wel een zekere vrijheid, maar vaak waren verplichte bepalingen volstrekt niet relevant voor de praktijk. Om nog maar te zwijgen over het feit dat de notaris die voorschriften wel in de akte op moest nemen en er dus onnodige kosten gemaakt moesten worden.

Door de flexibilisering van het BV-recht is alles veranderd. De wet geeft regels en als de oprichter of aandeelhouder van deze regels wil afwijken dan kan hij dit opnemen in de statuten. De Flex BV is veel eenvoudiger en goedkoper, want de notaris is minder tijd kwijt met het opstellen van de statuten.